دسته: قیمت نهال گردو پیوندی

قیمت ارقام نهال هلو 0

لیست قیمت نهال |فروش نهال گردو

لیست قیمت نهال |فروش نهال گردو لیست قیمت نهال گردو به شرح ذیل میباشد قیمت نهال گردو قوداقوز 12000  تومان قیمت نهال گردو زودبارده13000   تومان قیمت فروش نهال گردو اسرائیلی   12000 تومان قیمت فروش نهال گردوپیوندی  30 هزار تومان قیمت فروش نهال گردو پکان امریکایی 15000 هزار تومان قیمت فروش نهال گردو تویسرکان  10 هزار تومان قیمت فروش نهال گردو چندلر  30 هزار تومان قیمت خرید درخت گردو به افزایش سن و حالت پیوندی یا بذری تغییر میکند