دسته: قیمت گیاهان آپارتمانی

نهال کاج کاشفی،کاج سیاه 0

نهال کاج کاشفی،کاج سیاه

نهال کاج کاشفی،درخت کاج سیاه                                            Pinus longifolia تیپ رویشی: درخت وضعیت خزان: هميشه سبز سرعت رشد: متوسط ارتفاع: 15 متر قطر تاج: 12 متر نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه نیاز آبی: متوسط معیار زیبایی: شاخساره زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول قابلیت هرس: نياز ندارد مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما خاک مناسب: اسيدی کاربرد در فضای سبز: کاشت در ميادين، چمن کاریها و پارکها وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب Pinus longifolia (کاج کاشفی): این گونه کاج توسط مرحوم کاشف السلطنه به ایران آورده و رشد آن در سواحل دریای خزر بسیار خوب می‌باشد از نظر آب و هوایی، در مناطق معتدله سرد و معتدله گرم به خوبی رشد و نمو می‌کند چوب این کاج قرمز رنگ است و در صنعت مصارف زیادی دارد هاشفی،کاج سیاهنهال کاج کاشفی،درخت کاج سیاه