فروش درخت میوه اصلاح شده پیوندی در نهالستان پارس – سن نهال 2سال تکثیر به روش گراف – توجه داشته باشید بستر کاشت جهت احدث باغ مخلوطی از ماسه و رس باشد- درسال اول کاشت نهال به هیچ عنوان کود ریخته نشود- بهترین کود برای درخت میوه کود دامی پوسیده 3ساله گاوی میباشد- فاصله درختان از یکدیگر حداقل 4متر درنظر گرفته شود- هرس درختان از سال دوم به فرم از داخل به بیرون باشد -هنگام کاشت نهال سربرداری از ارتفاع 120 سانت فراموش نشود- جهت مشاوره تخصصی با مشاورین نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر واحترام 09152157465-
درخت گردو،نهال گردو

نهال سیب تو سرخ

نهال سیب توسرخ پیوندی اصلاح شده سن نهال سیب توسرخ ۲سال محصول د…

فروش بذر نهال گلابی رقم درگزی

قیمت بذر گلابی درگزی داز دیگر کاربردهای این رقم، استف…