قیمت خرید درخت زرشک

نهال زرشک بیدانه- خرید نهال زرشک در مشهد – فروش درخت زرشک- خرید نهال دوساله زرشک- زرشک اصلاح شده- قیمت فروش درخت زرشک- قیمت خرید نهال زرشک روش تکثیر زرشک ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺟﻮش روش ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روش است. معمولا از پاجوش‌های ۲ تا ۳ ساله با مقدار ریشه فراوان به طول ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر

countinue reading