ارقام نهال زرشک شامل نهال زرشک بیدانه،نهال زرشک سیاه،نهال زرشک راست خوشه،درخت زرشک بیدانه قاین،نهال زرشک مقاوم به کم آبی،نهال زرشک دوساله با سیستم ریشه افشان در محموعه نهالستان پارس مشهد،مهندس زردادی،09159157465–09152157465

قیمت خرید درخت زرشک

نهال زرشک بیدانه- خرید نهال زرشک در مشهد - فروش درخت زرشک- خرید…