فروش وتولید ارقام اصلاح شده نهال گردو خوشه ای – سن نهال 2سال و 3سال میباشد مناطق کاشت درخت گردو خوشه ای اکثر مناطق کوه پایه میباشد – فاصله کاشت درخت گردو خوشه ای 7متر و بستر مناسب برای نهال گردو خوشه ای مخلوطی از رس و ماسه میباشد آبیاری 10روزه سال اول حتی در زمستان بدون بارش فراموش نشود- کود دهی درخت گردو خوشه ای در سال اول کاشت توصیه نمیشود جهت مشاوره تخصصی با مشاورین نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر واحترام 09152157465
درخت گردو خوشه ای

درخت گردو خوشه ای

درخت گردو خوشه ای

نهال گردوکاغذی خوشه

نهال گردوکاغذی خوشه -درخت گردو کاغذی خوشه تولید و عرضه ارقام نه…