بید قرمز

قیمت بید قرمز- بید سرخ- بید مرجان

/
 درخت بید قرمز -بید سرخ -بید مرجان رشد درخت بید قرمز- بید مرجان بست…
بید قرمز

نهال کاج نوئل،کاج کریسمس،Norway Spruce

/
درخت کاج نوئل همانند بیشتر انواع درختان کاج، همیشه سبز و تک پایه است. از…