احداث باغ عناب

عناب-قیمت درخت عناب-فروش عناب

مشخصات مقاله: احداث باغ عناب

احداث باغ الگویی متراکم پیوندی عناب زمینه‌ساز افرایش تولید این محصول به لحاظ کمی و کیفی می‌شود.

توضیحات

احداث باغ الگویی متراکم پیوندی عناب زمینه‌ساز افرایش تولید این محصول به لحاظ کمی و کیفی می‌شود.

در باغ الگویی متراکم پیوندی عناب در کشور شمار درخت در هکتار ۱۲۵۰ اصله با فواصل ۲ متر روی ردیف و۴ متر بین ردیف‌ها است که با تلفیق روش‌های نوین مدیریت باغ باعث افزایش تولید و عملکرد به میزان قابل توجهی می‌شود.

درخت عناب دوستدار آب وهوای گرم است با این حال به سرما مقاوم است و تا دمای ۲۱- درجه سانتیگراد را تحمل می کند .

همچنین به خشکی و خاکهای شور مقاوم است .

قبل از احداث باغ زمین مورد نظر را شخم زده و گودالهای به ابعاد ۵۰ در ۵۰ در۵۰ سانتیمتر حفر می کنند. و حدود ۱۰ الی۱۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده به خاک آن اضافه می کنند .

زمان مناسب برای کاشت نهال از اواخر پاییز تا اواخر زمستان می باشد

احداث باغ عناب
احداث باغ عناب

 

نهال عناب خرمایی

احداث باغ عناب
احداث باغ عناب

نهال عناب خرمایی

احداث باغ عناب
احداث باغ عناب