بادام دیرگل مقاوم به سرما

مشخصات درخت: بادام دیرگل

سن درخت:۲سال

پایه:بادام تلخ محصول بادام شیرین

رقم بادام شیرین دیرگل

عمر اقتصادی۲۵سال

باردهی:از سال دوم کاشت

مناطق کاشت:اکثر مناطق

جهت مشاوره و استعلام قیمت فروش نهال بادام دیرگل و سفارش خرید نهال بادام با مشاورین نهالستان بادام در ارتباط باشید با تشکر واحترام

۰۹۱۵۹۱۵۷۴۶۵

۰۹۱۵۲۱۵۷۴۶۵

توضیحات

کاشت نهال بادام

نهالهای  پیوند شده یکساله یا چند ساله بادام که دارای چوب رسیده و ریشه های سالم هستند در پائیز و زمستان کاشته می شوند برای این منظور خاکهایی که با کود آلی آماده شده اند مناسبتر هستند.

بهترین زمان کاشت بین اوایل آبان تا اوایل دی است

فاصله کاشت

 فاصله کاشت ۵×۵ متر بهترین فاصله برای ارقام پیوند شده بر روی پایه هلوی بذری یا پایه هلو بادام باشد

تقویت خاک : قبل از کاشت درخت بادام ۲۰۰ کیلو ازت و ۲۰۰ کیلو گرم فسفر در هر هکتار به زمین داده می شود.